Mặt cắt mặt dựng nhôm Xingfa hệ 65

Mặt cắt mặt dựng nhôm Xingfa hệ 65

Mặt cắt mặt dựng nhôm Xingfa hệ 65

Mặt cắt mặt dựng nhôm Xingfa hệ 65
Mặt cắt mặt dựng nhôm Xingfa hệ 65
Mặt cắt mặt dựng nhôm Xingfa hệ 65
Mặt cắt mặt dựng nhôm Xingfa hệ 65
Mặt cắt mặt dựng nhôm Xingfa hệ 65
Mặt cắt mặt dựng nhôm Xingfa hệ 65
Mặt cắt mặt dựng nhôm Xingfa hệ 65
Mặt cắt mặt dựng nhôm Xingfa hệ 65
Mặt cắt mặt dựng nhôm Xingfa hệ 65
Mặt cắt mặt dựng nhôm Xingfa hệ 65

Tham khảo thêm:

Hướng dẫn sản xuất cửa xếp trượt nhôm Xingfa hệ 63

Sản xuất cửa sổ lùa 55 dày 1.2mm nhôm Xingfa nhập khẩu

Sản xuất cửa đi lùa 55 dày 2,0mm nhôm Xingfa nhập khẩu

Hướng dẫn cách trừ cửa đi mở quay nhôm Xingfa hệ 55

Bình luận

Gọi Ngay
Địa chỉ