Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm

Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm

Bài viết này Phukiencuanhom.vn sẽ tổng hợp các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm

Tổng hợp các loại kìm bấm ke vĩnh cửu Xingfa và vát cạnh

Kìm số 01 : Kìm cửa đi mở quay nhôm Xingfa 55
1- Dập khung bao cửa đi C3328
2- Dập cánh cửa đi mở quay ngoài C3303
3- Dập cánh cửa đi mở quay trong C3332

Kìm số 02 : Kìm 1 nút khung bao cửa sổ mở quay nhôm Xingfa 55
1- Dập khung bao cửa sổ C3318

Kìm số 03 : Kìm 1 nút khung bao cửa lùa và vách kính Xingfa 55
1- Dập khung bao cửa sổ lùa Xingfa 55 D23151
2- Dập khung bao vách kính Xingfa 55 C3209

Kìm số 04 : Kìm cánh sổ lùa và cánh sổ mở Xingfa 55
1- Dập cánh sổ lùa Xingfa 55 D23156
2- Dập cánh sổ mở Xingfa 55 C8092 + C3202

Kìm số 05 : Kìm cánh xếp trượt Xingfa 63
1- Dập cánh xếp trượt Xingfa 63 F523

Kìm số 06 : Kìm 2 nút khung bao cửa lùa và vách kính Xingfa 55
1- Dập khung bao cửa sổ lùa Xingfa 55 D23151 (2 nút)
2- Dập khung bao vách kính Xingfa 55 C3209 (2 nút)

Kìm số 07 : Kìm 2 nút khung bao cửa sổ mở quay nhôm Xingfa 55
1- Dập khung bao cửa sổ C3318 (2 nút)

Kìm số 08 : Kìm 55 vát cạnh 14X36
1- Dập khung bao sổ mở hệ 55 vát cạnh
2- Dập khung bao đi mở hệ 55 vát cạnh
3- Dập cánh cửa sổ mở hệ 55 vát cạnh
4- Dập cánh cửa đi mở hệ 55 vát cạnh
5- Dập khung bao sổ lùa hệ 55 vát cạnh

Kìm số 09 : Kìm lùa 55 vát cạnh 10X25
1- Dập cánh đi lùa hệ 55 vát cạnh
2- Dập cánh sổ lùa hệ 55 vát cạnh

Kìm số 10 : Kìm hệ nhôm cỏ 700 và 1000
1- Dập cánh cửa đi, cửa bật hệ 700
2- Dập cánh cửa đi, cửa bật hệ 1000

Dưới đây là hình ảnh chi tiết từng loại kìm:

Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm
Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm
Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm
Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm
Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm
Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm
Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm
Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm
Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm
Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm
Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm
Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm
Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm
Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm
Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm
Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm
Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm
Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm
Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm
Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm
Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm
Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm
Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm
Các loại kìm bấm ke vĩnh cửu cửa nhôm

Liên hệ đặt kìm bấm ke vĩnh cửu qua zalo : 0902.018.368

 

Bình luận

Gọi Ngay
Địa chỉ