Công thức cắt cánh cửa xếp trượt 3 cánh nhôm Xingfa hệ 63

Công thức cắt cánh cửa xếp trượt 3 cánh nhôm Xingfa hệ 63

Công thức cắt cánh cửa xếp trượt 3 cánh nhôm Xingfa hệ 63

Chiều ngang cánh cửa xếp trượt 3 cánh, 3 cánh về 1 bên trừ như sau:

Lấy kích thước cửa chia cho 3 rồi trừ 38mm, ví dụ : chiều rộng cửa là 2600mm thì kích thước cánh cần cắt cho cửa 3 cánh là 2600 chia cho 3 = 866mm rồi trừ cho 38mm = 828mm, vậy 828m là chiều rộng cần cho cánh cửa

Chiều cao cánh thì tuỳ theo dùng ray gì, trên hình là dùng ray âm F2435 thì lấy chiều cao cửa trừ cho 77mm

Công thức cắt cánh cửa xếp trượt 3 cánh nhôm Xingfa hệ 63
Công thức cắt cánh cửa xếp trượt 3 cánh nhôm Xingfa hệ 63

Tham khảo thêm:

Hướng dẫn sản xuất cửa xếp trượt nhôm Xingfa hệ 63

Pat liên kết khung bao cửa xếp trượt hệ 63 và hệ 60A nhôm Xingfa nhập khẩu

Bình luận

Gọi Ngay
Địa chỉ