Cách trừ cánh cửa sổ lùa 3 cánh nhôm Xingfa hệ 55

Cách trừ cánh cửa sổ lùa 3 cánh nhôm Xingfa hệ 55

Cách trừ cánh cửa sổ lùa 3 cánh nhôm Xingfa hệ 55

Cách trừ cánh cửa sổ lùa 3 cánh nhôm Xingfa hệ 55
Cách trừ cánh cửa sổ lùa 3 cánh nhôm Xingfa hệ 55

Chiều ngan cánh đối với cửa sổ lùa 3 cánh = chiều ngan cửa chia cho 3 rồi cộng 13mm. Ví dụ chiều ngan cửa sổ lùa 3 cánh là 2600mm thì tính chiều ngan cánh cửa 3 cánh như sau: lấy 2600/3 = 866mm + 13mm = 879mm là chiều rộng cánh cửa cần cắt

Tham khảo thêm:

Sản xuất cửa sổ lùa 55 dày 1.2mm nhôm Xingfa nhập khẩu

Sản xuất cửa đi lùa 55 dày 2,0mm nhôm Xingfa nhập khẩu

Phụ kiện cửa đi mở quay 1 cánh đa điểm bao gồm những gì

Bình luận

Gọi Ngay
Địa chỉ