Sản xuất cửa sổ lùa 55 dày 1.2mm nhôm Xingfa nhập khẩu

Cách trừ cánh cửa sổ lùa nhôm Xingfa hệ 55

Bài viết số 06: Hướng dẫn Sản xuất cửa sổ lùa 55 dày 1.2mm nhôm Xingfa nhập khẩu

Khi sản xuất cửa nhôm Xingfa người gia công ban đầu ngại và bối rối vì chưa biết cách trừ cánh thế nào.

Phụ Kiện Cửa Nhôm . VN sẽ hướng dẫn cho các bạn mới vào làm nhôm Xingfa cách trừ đúng tiêu chuẩn để cắt khung bao và cánh cửa sổ lùa nhôm Xingfa hệ 55

1-Đối với cửa sổ lùa 2 cánh:

Cách trừ cánh cửa sổ lùa nhôm Xingfa hệ 55
Cách trừ cánh cửa sổ lùa nhôm Xingfa hệ 55

-Chiều ngang cánh = chiều ngang cửa chia cho 2 rồi trừ cho 9mm

-Chiều cao cánh cửa = chiều cao cửa trừ cho 78mm

2-Đối với cửa sổ lùa 4 cánh:

Cách trừ cánh cửa sổ lùa nhôm Xingfa hệ 55
Cách trừ cánh cửa sổ lùa nhôm Xingfa hệ 55

-Chiều ngang cánh = chiều ngang cửa chia cho 4 rồi cộng cho 8mm

-Chiều cao cánh cửa = chiều cao cửa trừ cho 78mm

Cách trừ cánh cửa sổ lùa nhôm Xingfa hệ 55
Cách trừ cánh cửa sổ lùa nhôm Xingfa hệ 55

-Chiều ngang cánh = chiều ngang cửa chia cho 4 rồi cộng cho 8mm

-Chiều cao cánh cửa = chiều cao cửa trừ cho 78mm

Tham khảo đặt hàng thanh nhôm hệ sổ lùa 55 nhôm Xingfa nhập khẩu:

Cách trừ cánh cửa sổ lùa nhôm Xingfa hệ 55

Bình luận

Gọi Ngay
Địa chỉ