Hướng dẫn sản xuất cửa xếp trượt nhôm Xingfa hệ 63

Hướng dẫn sản xuất cửa xếp trượt nhôm Xingfa hệ 63

Bài viết số 07: Hướng dẫn sản xuất cửa xếp trượt nhôm Xingfa hệ 63

Khi sản xuất cửa nhôm Xingfa người gia công ban đầu ngại và bối rối vì chưa biết cách trừ cánh thế nào.

Phụ Kiện Cửa Nhôm . VN sẽ hướng dẫn cho các bạn mới vào làm nhôm Xingfa cách trừ đúng tiêu chuẩn để cắt khung bao và cánh cửa sổ lùa nhôm Xingfa hệ 55

1-Đối với cửa xếp trượt 4 cánh ray thấp:

Hướng dẫn sản xuất cửa xếp trượt nhôm Xingfa hệ 63

-Chiều ngang cánh = chiều ngang cửa chia cho 4 rồi trừ cho 31mm (cửa 4 cánh)

-Chiều cao cánh cửa (Đối với ray âm chữ H) = chiều cao cửa trừ cho 77mm

2-Đối với cửa xếp trượt 4 cánh ray cao:

Hướng dẫn sản xuất cửa xếp trượt nhôm Xingfa hệ 63

-Chiều ngang cánh = chiều ngang cửa chia cho 4 rồi trừ cho 31mm (cửa 4 cánh)

-Chiều cao cánh cửa (Đối với ray cao có gờ) = chiều cao cửa trừ cho 110mm

Tham khảo thêm mặt cắt cửa đi xếp trượt hệ 63

Hướng dẫn sản xuất cửa xếp trượt nhôm Xingfa hệ 63

Tham khảo thêm:

Sản xuất cửa sổ lùa 55 dày 1.2mm nhôm Xingfa nhập khẩu

Sản xuất cửa đi lùa 55 dày 2,0mm nhôm Xingfa nhập khẩu

Công thức trừ cánh cửa sổ mở hất nhôm Xingfa hệ 55

 

 

Bình luận

Gọi Ngay
Địa chỉ