Công thức trừ cánh cửa đi lùa nhôm Xingfa hệ 2001 (93)

Công thức trừ cánh cửa đi lùa nhôm Xingfa hệ 2001 (93)

Bài viết số 08: Công thức trừ cánh cửa đi lùa nhôm Xingfa hệ 2001 (93)

Khi sản xuất cửa nhôm Xingfa người gia công ban đầu ngại và bối rối vì chưa biết cách trừ cánh thế nào.

Phụ Kiện Cửa Nhôm . VN sẽ hướng dẫn cho các bạn mới vào làm nhôm Xingfa cách trừ đúng tiêu chuẩn để cắt khung bao và cánh cửa lùa hệ 92

1-Đối với cửa lùa 2 cánh:

Công thức trừ cánh cửa đi lùa nhôm Xingfa hệ 2001 (93)
Công thức trừ cánh cửa đi lùa nhôm Xingfa hệ 2001 (93)

-Chiều ngang cánh = chiều ngang cửa chia cho 2 rồi trừ cho 80mm

-Chiều cao cánh cửa = chiều cao cửa trừ cho 45mm

Công thức trừ cánh cửa đi lùa nhôm Xingfa hệ 2001 (93)
Công thức trừ cánh cửa đi lùa nhôm Xingfa hệ 2001 (93)
Công thức trừ cánh cửa đi lùa nhôm Xingfa hệ 2001 (93)Công thức trừ cánh cửa đi lùa nhôm Xingfa hệ 2001 (93)
Công thức trừ cánh cửa đi lùa nhôm Xingfa hệ 2001 (93)

2-Đối với cửa lùa 4 cánh:

Công thức trừ cánh cửa đi lùa nhôm Xingfa hệ 2001 (93)
Công thức trừ cánh cửa đi lùa nhôm Xingfa hệ 2001 (93)

-Chiều ngang cánh = chiều ngang cửa chia cho 4 rồi trừ cho 70mm

-Chiều cao cánh cửa = chiều cao cửa trừ cho 45mm

Tham khảo mặt cắt hệ đi lùa 93

 

Tham khảo mặt cắt hệ đi lùa 93
Tham khảo mặt cắt hệ đi lùa 93
Tham khảo thêm:

Sản xuất cửa sổ lùa 55 dày 1.2mm nhôm Xingfa nhập khẩu

Sản xuất cửa đi lùa 55 dày 2,0mm nhôm Xingfa nhập khẩu

Công thức trừ cánh cửa sổ mở hất nhôm Xingfa hệ 55

Bình luận

Gọi Ngay
Địa chỉ