Cách trừ cánh cửa lùa nhôm Xingfa hệ SC95

Cách trừ cánh cửa lùa nhôm Xingfa hệ SC95

Bài viết số 09: Cách trừ cánh cửa lùa nhôm Xingfa hệ SC95

Khi sản xuất cửa nhôm Xingfa người gia công ban đầu ngại và bối rối vì chưa biết cách trừ cánh thế nào.

Phụ Kiện Cửa Nhôm . VN sẽ hướng dẫn cho các bạn mới vào làm nhôm Xingfa cách trừ đúng tiêu chuẩn để cắt khung bao và cánh cửa sổ lùa nhôm Xingfa hệ SC95

1-Đối với cửa lùa 2 cánh:

Cách trừ cánh cửa lùa nhôm Xingfa hệ SC95
Cách trừ cánh cửa lùa nhôm Xingfa hệ SC95

-Chiều ngang cánh = chiều ngang cửa chia cho 2 rồi cộng cho 9mm

-Chiều cao cánh cửa = chiều cao cửa trừ cho 87mm (Đối với ray cao)

Cách trừ cánh cửa lùa nhôm Xingfa hệ SC95
Cách trừ cánh cửa lùa nhôm Xingfa hệ SC95

-Chiều ngang cánh = chiều ngang cửa chia cho 2 rồi cộng cho 9mm

-Chiều cao cánh cửa = chiều cao cửa trừ cho 58mm (Đối với thấp)

2-Đối với cửa lùa 4 cánh:

Cách trừ cánh cửa lùa nhôm Xingfa hệ SC95
Cách trừ cánh cửa lùa nhôm Xingfa hệ SC95

-Chiều ngang cánh = chiều ngang cửa chia cho 4 rồi cộng cho 23mm

-Chiều cao cánh cửa = chiều cao cửa trừ cho 87mm (Đối với ray cao)

 

Cách trừ cánh cửa lùa nhôm Xingfa hệ SC95

Sản xuất cửa đi lùa 55 dày 2,0mm nhôm Xingfa nhập khẩu

Công thức trừ cánh cửa sổ mở hất nhôm Xingfa hệ 55

Mặt cắt mặt dựng nhôm Xingfa hệ 65

Bình luận

Gọi Ngay
Địa chỉ