Tổng hợp mặt cắt nhôm Xingfa đang có hiện nay

1- Cửa đi mở quay nhôm Xingfa hệ 55 dày 2,0mm

Bảng mặt cắt cửa đi mở quay nhôm Xingfa hệ 55 dày 2,0mm
Bảng mặt cắt cửa đi mở quay nhôm Xingfa hệ 55 dày 2,0mm

2- Cửa sổ mở quay nhôm Xingfa hệ 55 dày 1.4mm

Bảng mặt cắt cửa sổ mở quay nhôm Xingfa hệ 55
Bảng mặt cắt cửa sổ mở quay nhôm Xingfa hệ 55
Bảng mặt cắt cửa sổ mở quay nhôm Xingfa hệ 55
Bảng mặt cắt cửa sổ mở quay nhôm Xingfa hệ 55

3- Cửa đi trượt nhôm Xingfa hệ 55 dày 2.0mm

green wavy abstract realistic letterhead

4- Cửa sổ trượt nhôm Xingfa hệ 55 dày 1.2mm

green wavy abstract realistic letterhead

 

5- Cửa đi trượt nhôm Xingfa hệ 2001(93) dày 2.0mm

green wavy abstract realistic letterhead
green wavy abstract realistic letterhead

5- Cửa đi xếp trượt nhôm Xingfa hệ 63 dày 2.0mm

 

green wavy abstract realistic letterhead

6- Hệ mặt dựng nhôm Xingfa hệ 65dày 2.5mm

Mặt cắt mặt dựng nhôm Xingfa hệ 65
Mặt cắt mặt dựng nhôm Xingfa hệ 65
green wavy abstract realistic letterhead
green wavy abstract realistic letterhead
green wavy abstract realistic letterhead
green wavy abstract realistic letterhead

7- Cửa đi trượt nhôm Xingfa hệ 95 dày 1.7-2.0mm

green wavy abstract realistic letterhead

8- Cửa sổ trượt nhôm Xingfa hệ 2001(87) dày 1.2mm

green wavy abstract realistic letterhead
green wavy abstract realistic letterhead

Tìm hiểu thêm các hệ khác vui lòng liên hệ Zalo : 0902.018.368

Tìm hiểu thêm:

Công thức trừ cánh cửa sổ mở quay nhôm Xingfa hệ 55

Công thức trừ cánh cửa sổ mở hất nhôm Xingfa hệ 55

Cách chia lá sách nhôm Xingfa hệ 55

Sản xuất cửa đi lùa 55 dày 2,0mm nhôm Xingfa nhập khẩu

Sản xuất cửa sổ lùa 55 dày 1.2mm nhôm Xingfa nhập khẩu

Hướng dẫn sản xuất cửa xếp trượt nhôm Xingfa hệ 63

Mặt cắt mặt dựng nhôm Xingfa hệ 65

Công thức trừ cánh cửa đi lùa nhôm Xingfa hệ 2001 (93)

Cách trừ cánh cửa lùa nhôm Xingfa hệ SC95

Cách trừ cánh cửa lùa nhôm Xingfa hệ 2001 (87)

Bình luận

Gọi Ngay
Địa chỉ